Artificial Intelligence | News | Insights | AiThority
[bsfp-cryptocurrency style=”widget-18″ align=”marquee” columns=”6″ coins=”selected” coins-count=”6″ coins-selected=”BTC,ETH,XRP,LTC,EOS,ADA,XLM,NEO,LTC,EOS,XEM,DASH,USDT,BNB,QTUM,XVG,ONT,ZEC,STEEM” currency=”USD” title=”Cryptocurrency Widget” show_title=”0″ icon=”” scheme=”light” bs-show-desktop=”1″ bs-show-tablet=”1″ bs-show-phone=”1″ custom-css-class=”” custom-id=”” css=”.vc_custom_1523079266073{margin-bottom: 0px !important;padding-top: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;}”]

Google Cloud Joins Linux Foundation Networking at Platinum Level

Demonstrates collaborative commitment to open source networking across telecom, 5G, cloud native, network automation – enabled by critical projects like ONAP, Anthos, Kubernetes

LF Networking (LFN), which facilitates collaboration and operational excellence across open source networking projects, announces Google Cloud has joined as a Platinum member. Since its beginnings, Google’s mission has been to organize the world’s information and make it universally accessible and useful, and Google Cloud’s vision is to be the most trusted, simple, innovative cloud for customers around the world. Through its membership, Google will further the acceleration of open source technologies across cloud native networking, telecoms, network automation, 5G, and more.

“We look forward to working with all members and the larger community to continue to find ways to bring further value to consumers and communications services providers alike, demonstrating how public cloud can help fundamentally transform networking in new and exciting ways,” said Amol Phadke, Managing Director: Global Telecom Industry Solutions, Google Cloud. “Google’s excellence in creating and sponsoring components like Kuberntes, Istio and Knative—and successfully integrating them into products like Anthos—will be a key pillar within the Linux Foundation Networking.”

Recommended AI News: Verizon Named Official 5G Partner of the National Hockey League

“We look forward to Google’s collaboration in powering the future of open networking,” said Arpit Joshipura, general manager, Networking, Edge and IOT, the Linux Foundation. “As technology evolves, cross-vertical integration is increasingly important. Google’s expertise and leadership is a welcome addition to the LFN community.”

Related Posts
1 of 27,868

Google’s Amol Phadke, managing director, Global Telecom Industry Solutions, joins the LFN Board of Directors.

Recommended AI News: SLING TV Becomes First Pay-TV Service to Launch Watch Party Feature With Video and Text Chat

Google Cloud joins additional LFN Platinum members: Amdocs, AT&T, Bell, China Mobile, China Telecom, Cisco, Deutsche Telekom, Ericsson, Huawei, IBM, Intel, Juniper Networks, Nokia, Orange, RedHat, Samsung, Tech Mahindra, Turk Telekom, Verizon, VMWare, Vodafone, and ZTE.

This week, LFN co-hosts the Open Networking & Edge Summit (ONES), the industry’s premier open networking event now expanded to comprehensively cover Edge Computing, Edge Cloud & IoT. ONES enables collaborative development and innovation across enterprises, service providers/telcos and cloud providers to shape the future of networking and edge computing.

Recommended AI News: Europefx Has Made Funding Trading Accounts Easier Than Ever With the New Support From Paypal

1 Comment
 1. českých online says

  2) Místní příslušnost správního orgánu podle odstavce 1 se stanoví podle místa, kde je cizinec hlášen k pobytu; jde-li o cizince, který nemusí hlásit pobyt, podle místa, kde se
  převážně zdržuje. 4) Zastupitelský úřad doručující
  písemnost, kterou vyhotovil nebo která se doručuje jeho prostřednictvím podle
  odstavce 2, může vyzvat adresáta, aby se v přiměřené lhůtě dostavil k převzetí písemnosti.
  Pokud se do 4 měsíců ode dne odeslání písemnosti
  zastupitelským úřadem nevrátí zastupitelskému úřadu doručovaná
  písemnost nebo doklad stvrzující, že byla písemnost doručena, a nejde-li o řízení, v němž má být uložena povinnost
  nebo odňato právo, správní orgán, který písemnost vyhotovil,
  písemnost, popřípadě oznámení o možnosti převzít písemnost, zveřejní po dobu 15 dnů způsobem umožňujícím dálkový přístup a
  patnáctým dnem po zveřejnění se písemnost považuje za doručenou; jde-li o řízení,
  v němž má být uložena povinnost nebo odňato právo,
  postupuje se jako v případě, kdy se adresátovi nedaří doručovat.
  Pokud se adresát na výzvu zastupitelského úřadu podle
  věty první k převzetí písemnosti nedostaví, doručuje zastupitelský
  úřad písemnost do místa doručení v cizině prostřednictvím osoby, která má v cizině obdobné
  postavení jako provozovatel poštovních služeb,
  nebo jiným způsobem v místě obvyklým. Podmínka osobního podání žádosti se považuje za splněnou v
  případě podání žádosti zastupitelskému úřadu prostřednictvím fyzické nebo právnické osoby, se kterou má Česká republika uzavřenou smlouvu o přijímání
  žádostí (dále jen „externí poskytovatel služeb”), jde-li o žádost takového druhu, jehož shromažďováním a předáváním je externí poskytovatel služeb pověřen.

Leave A Reply

Your email address will not be published.